sách Chính Sách Thuế 2014 sửa đổi bổ sung


Chính Sách Thuế 2014
CHÍNH SÁCH THUẾ 2014 – LUẬT QUẢN LÝ THUẾ VÀ CÁC VĂN BẢN HƯỚNG DẪN THI HÀNH, QUY ĐỊNH MỚI NHẤT XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH VỀ THUẾ, HÓA ĐƠN, LỆ PHÍ

Giá bìa : 325,000đ

Trước yêu cầu đổi mới công tác quản lý thuế nhằm đảm bảo chính sách động viên của Đảng và Nhà nước, thúc đẩy…:
Chính Sách Thuế 2014
Chính Sách Thuế 2014
CHÍNH SÁCH THUẾ 2014 – LUẬT QUẢN LÝ THUẾ VÀ CÁC VĂN BẢN HƯỚNG DẪN THI HÀNH, QUY ĐỊNH MỚI NHẤT XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH VỀ THUẾ, HÓA ĐƠN, LỆ PHÍ

Giá bìa : 325,000đ

Trước yêu cầu đổi mới công tác quản lý thuế nhằm đảm bảo chính sách động viên của Đảng và Nhà nước, thúc đẩy…

Advertisements

sách quy định về thủ tục hải quan kiểm tra giám sát hải quan năm 2014 mới xuất bản


nội dung cuốn sách quy định về thủ tục hải quan kiểm tra giám sát hải quan năm 2014
PHẦN THỨ NHẤT. QUY ĐỊNH VỀ THỦ TỤC HẢI QUAN – KIỂM TRA, GIÁM SÁT HẢI QUAN – THỦÊ XUÂT KHAU, THUẾ NHẬP KHẨU VÀ QUẢN LÝ THUÊ Đối VỚI HÀNG
HOÁ XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU
1. THÔNG Tư SỐ 128/2013/TT-BTC NGÀY 10-9-2013 CỦA…:
quy định về thủ tục hải quan kiểm tra giám sát hải quan năm 2014
nội dung cuốn sách quy định về thủ tục hải quan kiểm tra giám sát hải quan năm 2014
PHẦN THỨ NHẤT. QUY ĐỊNH VỀ THỦ TỤC HẢI QUAN – KIỂM TRA, GIÁM SÁT HẢI QUAN – THỦÊ XUÂT KHAU, THUẾ NHẬP KHẨU VÀ QUẢN LÝ THUÊ Đối VỚI HÀNG
HOÁ XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU
1. THÔNG Tư SỐ 128/2013/TT-BTC NGÀY 10-9-2013 CỦA B…

sách Luật Thuế Giá Trị Gia Tăng 2014 năm 2014


luật thuế giá trị gia tăng 2014 và luật thuế thu nhập doanh nghiệp có ảnh hưởng rất lớn đến hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, chính sách thuế sẽ là động lực quan trọng đế các doanh nghiệp nổ lực vươn lên trong thời điểm khó khăn hiện nay.cuốn sách:
CHÍNH SÁCH THUẾ HIỆN HÀNH-HƯỚNG D…:
Luật Thuế Giá Trị Gia Tăng 2014
luật thuế giá trị gia tăng 2014 và luật thuế thu nhập doanh nghiệp có ảnh hưởng rất lớn đến hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, chính sách thuế sẽ là động lực quan trọng đế các doanh nghiệp nổ lực vươn lên trong thời điểm khó khăn hiện nay.cuốn sách:
CHÍNH SÁCH THUẾ HIỆN HÀNH-HƯỚNG D…

sách CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP 2013, SÁCH MỚI NHẤT năm 2014


PHẦN 1. LUẬT QUẢN LÝ THUẾ SỬA ĐỔI MỚI NHẤT
PHẦN 2.LUẬT THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG VÀ VĂN BẢN HƯỚNG DẪN THI HÀNH ÁP DỤNG MỚI NHẤT 2013
PHẦN 3.LUẬT THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN VÀ VĂN BẢN HƯỚNG DẪN THI HÀNH ÁP DỤNG MỚI NHẤT 2013
PHẦN 4.LUẬT THUẾ TIÊU THỤ ĐẶC BIỆT VÀ VĂN BẢN HƯỚNG DẪN THI HÀNH ÁP DỤNG MỚI NHẤT…:
CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP 2013, SÁCH MỚI NHẤT
PHẦN 1. LUẬT QUẢN LÝ THUẾ SỬA ĐỔI MỚI NHẤT
PHẦN 2.LUẬT THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG VÀ VĂN BẢN HƯỚNG DẪN THI HÀNH ÁP DỤNG MỚI NHẤT 2013
PHẦN 3.LUẬT THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN VÀ VĂN BẢN HƯỚNG DẪN THI HÀNH ÁP DỤNG MỚI NHẤT 2013
PHẦN 4.LUẬT THUẾ TIÊU THỤ ĐẶC BIỆT VÀ VĂN BẢN HƯỚNG DẪN THI HÀNH ÁP DỤNG MỚI NHẤT…

SÁCH biểu thuế suất hàng hóa xuất nhập khẩu năm 2015 mới nhất nxb tài chính


biểu thuế suất hàng hóa xuất nhập khẩu năm 2015
MFN/WTO – ATIGA – VCFTA – ACFTA – AKFTA – AANZFTA – AIFTA – AJCEP – VJEPA – VAT
Cập nhật đầy đủ chính xác nhất các loại thuế xuất nhập khẩu áp dụng từ ngày 01-01-2015

Thông tư số 165/2014/TT-BTC, Thông tư số 166/2014/TT-BTC, Thông tư số 167/201… Nguồn bài đăngbiểu thuế suất hàng hóa xuất nhập khẩu năm 2015 mới nhất nxb tài chính

biểu thuế suất hàng hóa xuất nhập khẩu năm 2015

MFN/WTO – ATIGA – VCFTA – ACFTA – AKFTA – AANZFTA – AIFTA – AJCEP – VJEPA – VAT

Cập nhật đầy đủ chính xác nhất các loại thuế xuất nhập khẩu áp dụng từ ngày 01-01-2015

Thông tư số 165/2014/TT-BTC, Thông tư số 166/2014/TT-BTC, Thông tư số 167/2014/TT-BTC,Thông tư số 168/2014/TT-BTC,Thông tư số 169/2014/TT-BTC, Thông tư số 173/2014/TT-BTC, Thông tư số 186/2014/TT-BTC,

biểu thuế suất hàng hóa xuất nhập khẩu năm 2015 mới nhất nxb tài chính

sách biểu thuế suất hàng hóa xuất nhập khẩu 2015 gồm:
+ Biểu thuế Nhập khẩu ưu đãi WTO 2015 – Thuế suất thuế Nhập khẩu thông thường.
+ Biểu thuế Nhập khẩu ưu đãi đặc biệt áp dụng trong phạm vi ASEAN.
+ Biểu thuế Nhập khẩu ưu đãi đặc biệt ASEAN – Trung quốc, ASEAN – Hàn Quốc, ASEAN – JAPAN, Australia – ASEAN – New Zealand, ASEAN – India.
+ Biểu thuế Nhập khẩu ưu đãi đặc biệt Vietnam-Japan, Vietnam-Chile.
+ Biểu thuế GTGT theo danh mục hàng hóa Nhập khẩu

ĐÂY LÀ CUỐN BIỂU THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU CHÍNH XÁC NHẤT DO NHÀ XUẤT BẢN TÀI CHÍNH BỘ TC PHÁT HÀNH

MỜI QUÝ VỊ XEM THÊM CUỐN SÁCH

cẩm nang nghiệp vụ xuất nhập khẩu incoterms 2010

cẩm nang nghiệp vụ xuất nhập khẩu incoterms 2010 là cuốn sách rất bổ ích cho các đơn vị làm công tác xuất nhập khẩu, nhà xuất bản tài chính phát hành cuốn sách cẩm nang nghiệp vụ xuất nhập khẩu ncoterms

cẩm nang nghiệp vụ xuất nhập khẩu năm 2014

Nội dung cuốn sách cẩm nang nghiệp vụ xuất nhập khẩu incoterms 2010 gồm có

PHẦN I: PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH XUẤT NHẬP KHẨU- Lập kế hoạch xuất khẩu
PHẦN II: MỘT SỐ ĐẶC TÍNH KINH DOANH CỦA CÁC ĐỐI TÁC QUỐC TẾ TRONG ĐÀM PHÁN – NHỮNG ĐIỀU NÊN BIẾT TRONG ĐÀM PHÁN KINH DOANH
PHẦN III: XÂY DỰNG BẢN SẮC HÌNH ẢNH DOANH NGHIỆP
PHẦN IV: NHỮNG ĐIỀU CẦN BIẾT VỀ THỊ TRƯỜNG EU VÀ CHÂU PHI
PHẦN V: VĂN HÓA VÀ PHONG TỤC TẬP QUÁN KINH DOANH MỘT SỐ NƯỚC TRÊN THẾ GIỚI
PHẦN VI: INCOTERMS®2010; PHẦN VII: UCP 600 Song ngữ Việt Anh

“QUY ĐỊNH MỚI VỀ THỦ TỤC HẢI QUAN – KIỂM TRA, GIÁM SÁT HẢI QUAN – THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU, THUẾ NHẬP KHẨU 2014” gọi tắt là thủ tục hải quan về thuế xuất khẩu thuế nhập khẩu năm 2014.

thủ tục hải quan về thuế xuất khẩu thuế nhập khẩu năm 2014
Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư 128/2013/TT-BTC Quy định về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu. Thông tư 133/2013/TT-BTC sửa đổi khoản 1 Điều 15 và mẫu kèm theo Thông tư 86/2013/TT-BTC quy định việc áp dụng chế độ ưu tiên trong lĩnh vực quản lý nhà nước về hải quan đối với doanh nghiệp đủ điều kiện “thủ tục hải quan về thuế xuất khẩu thuế nhập khẩu năm 2014″