sách chế độ kế toán doanh nghiệp quyển 1 mới nhất


phát hành năm 2013

Giá 370 000 đồng/1 bộ 2 tập
chế độ kế toán doanh nghiệp quyển 1 ban hành theo Quyết định số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/03/2006 của Bộ trưởng Bộ Tài Chính, Đã cập nhật theo Thông tư 161/2007/TT-BTC ngày 21/12/2007 của Bộ Tài Chính, cuốn chế độ kế toán doanh nghiệp quyển 1 Tài kho…:
chế độ kế toán doanh nghiệp quyển 1
phát hành năm 2013

Giá 370 000 đồng/1 bộ 2 tập
chế độ kế toán doanh nghiệp quyển 1 ban hành theo Quyết định số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/03/2006 của Bộ trưởng Bộ Tài Chính, Đã cập nhật theo Thông tư 161/2007/TT-BTC ngày 21/12/2007 của Bộ Tài Chính, cuốn chế độ kế toán doanh nghiệp quyển 1 Tài khoả…

image-3735.jpg

sách Chế Độ Kế Toán Ngân Sách-Nghiệp Vụ Kho Bạc TABMIS năm 2014


Chế Độ Kế Toán Ngân Sách-Nghiệp Vụ Kho Bạc TABMIS
HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN NGÂN SÁCH – NGHIỆP VỤ KHO BẠC (TABMIS)
Kế toán nhà nước áp dụng cho Hệ thống thông tin quản lý Ngân sách và Kho bạc có vai trò rất quan trọng trong hoạt động của Kho bạc nhà nước. Đây là, công việc thu thập, xử …:
Chế Độ Kế Toán Ngân Sách-Nghiệp Vụ Kho Bạc TABMIS
Chế Độ Kế Toán Ngân Sách-Nghiệp Vụ Kho Bạc TABMIS
HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN NGÂN SÁCH – NGHIỆP VỤ KHO BẠC (TABMIS)
Kế toán nhà nước áp dụng cho Hệ thống thông tin quản lý Ngân sách và Kho bạc có vai trò rất quan trọng trong hoạt động của Kho bạc nhà nước. Đây là, công việc thu thập, xử …

image-3734.jpg

sách Kỹ Thuật Soạn Thảo Văn Bản Và Các Mẫu Văn Bản Mới Nhất sửa đổi bổ sung


Nội dung cuốn sách bao gồm các phần:
Phần 1: THỂ THỨC VÀ KỸ THUẬT TRÌNH BÀY VĂN BẢN HÀNH CHÍNH.
Phần 2: MẪU VĂN BẢN HÀNH CHÍNH TRONG CÁC CƠ QUAN, ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP.
Phần 3: MẪU VĂN BẢN DÙNG TRONG TRƯỜNG HỌC.
I. Mẫu văn bản liên quan đến công tác tài chính.
II. Mẫu văn bản liên quan đến…:
Kỹ Thuật Soạn Thảo Văn Bản Và Các Mẫu Văn Bản Mới Nhất
Nội dung cuốn sách bao gồm các phần:
Phần 1: THỂ THỨC VÀ KỸ THUẬT TRÌNH BÀY VĂN BẢN HÀNH CHÍNH.
Phần 2: MẪU VĂN BẢN HÀNH CHÍNH TRONG CÁC CƠ QUAN, ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP.
Phần 3: MẪU VĂN BẢN DÙNG TRONG TRƯỜNG HỌC.
I. Mẫu văn bản liên quan đến công tác tài chính.
II. Mẫu văn bản liên quan đến…

image-3733.jpg

sách luật hợp tác xã áp dụng từ ngày 01-07-2013 mới nhất


luật hợp tác xã áp dụng từ ngày 01-07-2013 được quốc hội khóa 13  ban hành

Giá 325 000 đồng/cuốn giao hàng miễn phí tận nhà
Để các tổ chức hợp tác xã tổ chức và quản lý tốt hoạt động của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã trong các ngành, lĩnh vực của nền kinh tế. Ngày 19/11/2012, Quốc hội nước t…:
luật hợp tác xã áp dụng từ ngày 01-07-2013
luật hợp tác xã áp dụng từ ngày 01-07-2013 được quốc hội khóa 13  ban hành

Giá 325 000 đồng/cuốn giao hàng miễn phí tận nhà
Để các tổ chức hợp tác xã tổ chức và quản lý tốt hoạt động của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã trong các ngành, lĩnh vực của nền kinh tế. Ngày 19/11/2012, Quốc hội nước t…

image-3732.jpg

sách Tiêu Chuẩn Thiết Kế Kết Cấu Be Tông Và Bê Tông Cốt Thép sửa đổi bổ sung


TIÊU CHUẨN THIẾT KẾ KẾT CẤU BÊ TÔNG VÀ BÊ TÔNG CỐT THÉP KẾT CẤU THÉP, CÔNG TRÌNH CHỊU ĐỘNG ĐẤT
THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 3560/QĐ-BKHCN NGÀY 27-12-2012 CỦA BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ VỀ CÔNG BỐ TIÊU CHUẨN QUỐC GIA

Giá bìa : 325,000đ

Hình bìa sách:tieu chuan thiet ke ket cau be tong Tiêu chuẩn thiết kế …:
Tiêu Chuẩn Thiết Kế Kết Cấu Be Tông Và Bê Tông Cốt Thép
TIÊU CHUẨN THIẾT KẾ KẾT CẤU BÊ TÔNG VÀ BÊ TÔNG CỐT THÉP KẾT CẤU THÉP, CÔNG TRÌNH CHỊU ĐỘNG ĐẤT
THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 3560/QĐ-BKHCN NGÀY 27-12-2012 CỦA BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ VỀ CÔNG BỐ TIÊU CHUẨN QUỐC GIA

Giá bìa : 325,000đ

Hình bìa sách:tieu chuan thiet ke ket cau be tong Tiêu chuẩn thiết kế …

Theo dõi

Get every new post delivered to your Inbox.