image-1858.jpg

TẢI HƯỚNG DẪN THI HÀNH ĐIỀU LỆ CÔNG ĐOÀN VIỆT NAM (Khóa XI nhiệm kỳ 2013 – 2018) – LUẬT CÔNG ĐOÀN & VĂN BẢN HƯỚNG DẪN THI HÀNH 2014


Giá bìa : 335,000đ

Nội dung quyển Sách gồm có 08 phần chính sau:

Phần 1: ĐIỀU LỆ CÔNG ĐOÀN VÀ VĂN BẢN HƯỚNG DẪN THI HÀNH.

Phần 2: ĐẠI HỘI XI CÔNG ĐOÀN VIỆT NAM NIỆM KỲ 2013 – 2018.

Phần 3: LUẬT CÔNG ĐOÀN VÀ VĂN BẢN HƯỚNG DẪN THI HÀNH.

… Nguồn bài đăngHƯỚNG DẪN THI HÀNH ĐIỀU LỆ CÔNG ĐOÀN VIỆT NAM (Khóa XI nhiệm kỳ 2013 – 2018) – LUẬT CÔNG ĐOÀN & VĂN BẢN HƯỚNG DẪN THI HÀNH 2014

dieu le cong doan viet nam

Giá bìa : 335,000đ

Nội dung quyển Sách gồm có 08 phần chính sau:

Phần 1: ĐIỀU LỆ CÔNG ĐOÀN VÀ VĂN BẢN HƯỚNG DẪN THI HÀNH.

Phần 2: ĐẠI HỘI XI CÔNG ĐOÀN VIỆT NAM NIỆM KỲ 2013 – 2018.

Phần 3: LUẬT CÔNG ĐOÀN VÀ VĂN BẢN HƯỚNG DẪN THI HÀNH.

Phần 4: HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN QUY CHẾ DÂN CHỦ CƠ SỞ TẠI NƠI LÀM VIỆC.

Phần 5: QUY ĐỊNH MỚI NHẤT NĂM 2014 VỀ TỔ CHỨC BỘ MÁY QUẢN LÝ TÀI CHÍNH CÔNG ĐOÀN; THU, CHI QUẢN LÝ TÀI CHÍNH CÔNG ĐOÀN.

Phần 6: QUY CHẾ KHEN THƯỞNG CỦA TỔ CHỨC CÔNG ĐOÀN.

Phần 7: XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC LAO ĐỘNG, BẢO HIỂM XÃ HỘI.

Phần 8: LUẬT VIỆC LÀM VÀ QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH.

Quyển Sách được in bằng giấy trắng, bìa cứng, khổ 20 x 28 cm, dày 400 trang. In xong và nộp lưu chiểu vào Qúy I/2014.

Giá: 335.000 đồng / quyển (Giao Sách tận nơi miễn phí)

Nội dung quyển Sách gồm có 08 phần chính sau:

Phần 1: GIẢI ĐÁP CÁC TÌNH HUỐNG VỀ CẤP GIẤY PHÉP XÂY DỰNG, QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ, CHẤT LƯỢNG CÔNG TRÌNH.
Mục 1. Điều kiện, hồ sơ và quy trình cấp giấy phép đầu tư, xây dựng.
Mục 2. Quản lý chất lượng công trình xây dựng.
Mục 3. Đầu tư xây dựng nhà ở, giải phóng mặt bằng.

Phần 2: GIẢI ĐÁP CÁC TÌNH HUỐNG VỀ CHI PHÍ KHẢO SÁT, QUY HOẠCH, THANH QUYẾT TOÁN DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH.
Mục 1. Xác định chi phí khảo sát xây dựng.
Mục 2. Xác định, quản lý chi phí quy hoạch xây dựng và quy hoạch đô thị.
Mục 3. Quản lý, sử dụng các khoản thu từ hoạt động quản lý dự án của các chủ đầu tư, ban quản lý dự án sử dụng vốn ngân sách Nhà nước và vốn trái phiếu Chính phủ.

giai dap cac tinh huong quan trong thuong gap

Giá bìa : 335,000đ

Mục 4. Thanh toán, quyết toán vốn đầu tư, dự án xây dựng thuộc nguồn vốn Nhà nước.

Phần 3: GIẢI ĐÁP CÁC TÌNH HUỐNG VỀ NỘI DUNG, ĐIỀU CHỈNH GIÁ, KHIẾU NẠI, TRANH CHẤP TRONG HỢP ĐỒNG XÂY DỰNG.
Mục 1. Các thong tin trong hợp đồng xây dựng.
Mục 2. Điều chỉnh giá và điều chỉnh hợp đồng xây dựng.
Mục 3. Giải quyết khiếu nại, tranh chấp trong hợp đồng xây dựng.

Phần 4: GIẢI ĐÁP CÁC TÌNH HUỐNG VỀ MỨC PHẠT HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC ĐẤU THẦU, ĐẦU TƯ, XÂY DỰNG.
Mục 1. Giải đáp các mức phạt vi phạm hành chính trong đầu tư, đấu thầu.
Mục 2. Mức phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đấu thầu, xây dựng.

Phần 5: GIẢI ĐÁP CÁC TÌNH HUỐNG VỀ QUY TRÌNH KIỂM TOÁN, THẨM TRA QUYẾT TOÁN DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH.
Mục 1. Quy trình kiểm toán dự án đầu tư xây dựng công trình.
Mục 2. Quy trình thẩm tra quyết toán dự án hoàn thành đối với các dự án sử dụng vốn ngân sách Nhà nước.

Phần 6: HỆ THỐNG TÀI KHOẢN VÀ PHƯƠNG PHÁP HẠCH TOÁN KẾ TOÁN ÁP DỤNG CHO ĐƠN VỊ CHỦ ĐẦU TƯ.
Mục 1. Hệ thống tài khoản và phương pháp hạch toán kế toán áp dụng cho đơn vị chủ đầu tư trong các doanh nghiệp.
Mục 2. Hệ thống tài khoản và phương pháp hạch toán kế toán áp dụng cho ban quản lý dự án đầu tư trong các đơn vị hành chính sự nghiệp.

Phần 7: HỆ THỐNG CHỨNG TỪ, SỔ SÁCH, MẪU BIỂU VÀ PHƯƠNG PHÁP LẬP BÁO CÁO TÀI CHÍNH ÁP DỤNG CHO ĐƠN VỊ CHỦ ĐẦU TƯ.
Mục 1. Hệ thống chứng từ, sổ sách, mẫu biểu và phương pháp lập báo cáo tài chính áp dụng cho đơn vị chủ đầu tư trong các doanh nghiệp.
Mục 2. Hệ thống chứng từ, sổ sách, mẫu biểu và phương pháp lập báo cáo tài chính áp dụng cho đơn vị chủ đầu tư thuộc hành chính sự nghiệp.

Phần 8: NHỮNG QUY ĐỊNH MỚI NHẤT VỀ ĐẦU TƯ, XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH DÀNH CHO ĐƠN VỊ THIẾT KẾ, THI CÔNG, CHỦ ĐẦU TƯ.

Quyển Sách được in bằng giấy trắng, bìa cứng, khổ 20 x 28 cm, dày 431 trang. In xong và nộp lưu chiểu vào Qúy I/2014.

Giá: 335.000 đồng / quyển (Giao Sách tận nơi miễn phí)

image-1813.jpg

CHÍNH SÁCH THUẾ MỚI 2014, LUẬT QUẢN LÝ THUẾ , H Ệ THỐNG BIỂU MẪU KÊ KHAI & QUY TRÌNH QUẢN LÝ ĐĂNG KÝ THUẾ sửa đổi bổ sung


Ngày 27/03/2014, Tổng Cục thuế đã ban hành Quyết định 329/QĐ-TCT về việc ban hành quy trình quản lý đăng ký thuế.Quy trình quản lý đăng ký thuế theo Quyết định này có một số điểm mới so với quy trình bị thay thế như sau:
Về thủ tục cấp MST/MSDN: Quyết định đã bổ sung thêm trường hợp khai thuế sử … CHÍNH SÁCH THUẾ MỚI 2014, LUẬT QUẢN LÝ THUẾ , H Ệ THỐNG BIỂU MẪU KÊ KHAI & QUY TRÌNH QUẢN LÝ ĐĂNG KÝ THUẾ Ngày 27/03/2014, Tổng Cục thuế đã ban hành Quyết định 329/QĐ-TCT về việc ban hành quy trình quản lý đăng ký thuế.Quy trình quản lý đăng ký thuế theo Quyết định này có một số điểm mới so với quy trình bị thay thế như sau:

Về thủ tục cấp MST/MSDN: Quyết định đã bổ sung thêm trường hợp khai thuế sử dụng đất phi nông nghiệp mà chưa có mã số thuế. Theo đó, người nộp thuế thực hiện nhập thông tin trên tờ khai thuế vào ứng dụng quản lý thuế sử dụng đất phi nông nghiệp online (gọi tắt là “PNN online”). Công việc kiểm tra, trả và nhận kết quả đăng ký thuế được thực hiện trên ứng dụng PNN online.

chinh sach thue 2014

Giá bìa : 350,000đ

Về khôi phục trạng thái mã số thuế: Quyết định đã quy định cụ thể hơn về trường hợp khôi phục trạng thái mã số thuế. Việc khôi phục trạng thái mã số thuế được áp dụng đối với mã số thuế của người nộp thuế ở trạng thái ngừng hoạt động và trạng thái ngừng hoạt động nhưng chưa làm thủ tục đóng mã số thuế.

Về đăng ký và khôi phục tạm nghỉ kinh doanh: Quy định mới trong Quyết định này yêu cầu doanh nghiệp khi tạm nghỉ kinh doanh phải tiến hành đăng ký với cơ quan đăng ký kinh doanh hoặc cơ quan thuế. Hết thời hạn tạm nghỉ kinh doanh theo đề nghị của người nộp thuế, hệ thống đăng ký thuế sẽ tự động chuyển trạng thái tạm nghỉ sang trạng thái đang hoạt động

Nghị định số 129/2013/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính về thuế và cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế; Thông tư số 166/2013/TT-BTC ngày 15-11-2013 Quy định chi tiết về xử phạt vi phạm hành chính về thuế; Thông tư 141/2013/TT-BTC ngày 16/10/2013 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thi hành Nghị định 92/2013/NĐ-CP hướng dẫn luật sứa đổi và bổ sung Thuế thu nhập doanh nghiêp, thuế giá trị gia tăng. Để quý doanh nghiệp và các cơ quan thuế có được các văn bản hướng dẫn chính sách thuê nói trên NXB TÀI CHÍNH cho biên soạn & phát hành cuốn sách:

CHÍNH SÁCH THUẾ MỚI 2014, LUẬT QUẢN LÝ THU Ế , H Ệ THỐNG BIỂU MẪU KÊ KHAI & QUY TRÌNH QUẢN LÝ ĐĂNG KÝ THUẾ

Nội dung cuốn sách bao gồm những nội dung sau:

Phần thứ nhất : Luật thuế thu nhập doanh nghiệp sửa đổi

Phần thứ hai: Luật thuế giá trị gia tăng, sửa đổi, bổ sung

Phần thứ ba : Luật thuế thu nhập cá nhân sửa đổi

Phần thứ tư : Luật quản lý thuế

Phần thứ năm: Quy định về xử phạt vi phạm trong lĩnh vực thuế

HƯỚNG DẪN MỚI THỰC HIỆN KÊ KHAI THUẾ NĂM 2014 – QUY ĐỊNH CHI TIẾT XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH VÀ CƯỠNG CHẾ THI HÀNH PHÁP LUẬT VỀ THUẾ

Với mục đích tuyên truyền đường lối chủ trương, chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước trong lĩnh vực thuế, nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật thuế của các doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức, người nộp thuế. Nhà xuất bản Tài Chính xuất bản cuốn sách
“HƯỚNG DẪN MỚI THỰC HIỆN KÊ KHAI THUẾ NĂM 2014 – QUY ĐỊNH CHI TIẾT XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH VÀ CƯỠNG CHẾ THI HÀNH PHÁP LUẬT VỀ THUẾ”.
Nội dung cuốn sách bao gồm những phần chính sau:

ke khai thue

Giá bìa : 350,000đ

Phần I. Luật sửa đổi, bổ sung của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp, Luật Thuế giá trị gia tăng, Luật Quản lý thuế và Luật doanh nghiệp;
Phần II. Quy định mới nhất về thi hành luật thuế thu nhập cá nhân, luật thuế thu nhập doanh nghiệp và thuế giá trị gia tăng;
Phần III. Hướng dẫn mới về thực hiện kê khai thuế (hiệu lực thi hành ngày 20-12-2013);
Phần IV. Tra cứu một số tình huống về thuế thu nhập doanh nghiệp;
Phần V. Tra cứu một số tình huống về thuế giá trị gia tăng;
Phần VI. Tra cứu một số tình huống về thuế thu nhập cá nhân;
Phần VII. Tra cứu một số tình huống về thuế xuất nhập khẩu;
Phần VIII. Tra cứu một số tình huống về thuế tiêu thụ đặc biệt;
Phần IX. Tra cứu một số tình huống về về quy chế giám sát và thanh tra, kiểm tra, kiểm toán doanh nghiệp;
Phần X. Quy định mới nhất về xử phạt vi phạm hành chính và cưỡng chế thi hành pháp luật về thuế.

image-2109.jpg

bán CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP – NHỮNG NỘI DUNG CƠ BẢN KẾ TOÁN TRƯỞNG DOANH NGHIỆP CẦN NẮM VỮNG giao hàng tận nơi


Hoạt động kế toán thường được tổ chức và điều hành bởi kế toán trưởng. Vai trò và trách nhiệm của người kế toán trưởng hay phụ trách kế toán trong mỗi thực thể kinh tế – tài chính là rất quan trọng và nặng nề. Vì vậy, Kế toán trưởng ngày nay không chỉ đòi hỏi phải tinh thông nghiệp vụ kế toán mà còn phải am hiểu tường tận các vấn đề về pháp luật và về quản lý kinh tế, tài chính trong doanh nghiệp.

Nhằm giúp cho kế toán trưởng hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình theo quy định của pháp luật, Nhà xuất bản tài chính xuất bản cuốn sách.

“CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP – NHỮNG NỘI DUNG CƠ BẢN KẾ TOÁN TRƯỞNG DOANH NGHIỆP CẦN NẮM VỮNG”.

che do kt doanh nghiep

Giá bìa : 350,000đ

Nội dung cuốn sách bao gồm những phần chính sau:

Phần A: Chế độ kế toán doanh nghiệp có sửa đổi bổ sung theo:

- QĐ số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20-03-2006 về việc ban hành chế độ kế toán doanh nghiệp

- TT số 244/2009/TT-BTC ngày 31-12-2009 hướng dẫn sửa đổi, bổ sung chế độ kế toán doanh nghiệp

Phần I: Hệ thống tài khoản kế toán (bao gồm quy định chung; Danh mục hệ thống tài khoản kế toán doanh nghiệp; Giải thích nội dung kết cấu và phương pháp ghi chép tài khoản kế toán)

Phần II: Hệ thống báo cáo tài chính (bao gồm quy định chung, báo cáo tài chính năm và giữa niên độ, báo cáo tài chính hợp nhất và tổng hợp; Danh mục và biểu mẫu báo cáo tài chính)

Phần III: Chế độ chứng từ kế toán doanh nghiệp (bao gồm quy định chung; Danh mục chứng từ kế toán)

Phần IV: Chế độ sổ kế toán và hình thức kế toán (bao gồm quy định chung; Các hình thức kế toán; Danh mục sổ kế toán áp dụng cho doanh nghiệp)

Phần B: Nội dung cơ bản kế toán trưởng cần nắm vững (luật kế toán; quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành luật kế toán áp dụng trong hoạt động kinh doanh; hướng dẫn thực hiện việc tổ chức bồi dưỡng và cấp chứng chỉ bồi dưỡng kế toán trưởng)

Cuốn sách tập hợp hệ thống văn bản chế độ kế toán thay đổi bổ sung, liên quan trực tiếp đến việc thực thi nhiệm vụ của kế toán trưởng doanh nghiệp, hy vọng cuốn sách này sẽ giúp các nhà quản lý doanh nghiệp, các bộ phận kế toán của doanh nghiệp tìm hiểu, sử dụng, thực hiện đúng chính sách pháp luật và có hướng phát triển doanh nghiệp ngày đạt hiệu quả cao hơn.

Trung Tâm Sách Pháp Luật Tài Chính. Xin trân trọng giới thiệu cuốn sách cho tất cả các bạn đọc rất mong quy vị sẽ ủng hộ và đặt mua tài liệu phục vụ cho công tác của đơn vị mình.

HỆ THỐNG MỤC LỤC NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC VÀ HƯỚNG DẪN XÂY DỰNG DỰ TOÁN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2015

Tại kỳ họp thứ 7 khóa XIII, Quốc hội đã thông qua Luật đầu tư công 2014 (gồm 6 chương, 108 điều, có hiệu lực từ 01/01/2015). Đây là một trong những Luật quan trọng, liên quan đến việc xác lập thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Luật Đầu tư công quy định việc quản lý và sử dụng vốn đầu tư công; quản lý Nhà nước về đầu tư công; quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân liên quan đến hoạt động đầu tư công.

Thời gian gần đây, Chính phủ và các Bộ ngành cũng đã ban hành nhiều văn bản về quản lý tài chính, sử dụng vốn, quỹ, kinh phí ngân sách Nhà nước như: TT 84/2014/TT-BTC ngày 27-6-2014 Hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2015; TT 93/2014/TT-BTC ngày 14-7-2014 Hướng dẫn miễn lệ phí quốc tịch, lệ phí hộ tịch, đăng ký cư trú cho người được phép cư trú theo quy định của thỏa thuận giữa Chính phủ nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước cộng hòa dân chủ nhân dân lào về việc giải quyết vấn đề người di cư tự do, kết hôn không giá thú trong vùng biên giới hai nước; TT 87/2014/TT-BTC ngày 04-7-2014 Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ các trạm thu phí đường quốc lộ 51…

he thong muc luc ngan sach nha nuoc

Giá bìa : 335,000đ

Nhằm giúp các cơ quan, đơn vị nắm bắt kịp thời và thực hiện tốt việc quản lý tài sản, phân bổ ngân sách nhà nước, lập dự toán, thanh quyết toán thu chi ngân sách, Nhà xuất bản Tài chính cho xuất bản quyển sách:

“HỆ THỐNG MỤC LỤC NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC VÀ HƯỚNG DẪN XÂY DỰNG DỰ TOÁN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2015”.

Nội dung cuốn sách bao gồm những nội dung sau:

Phần thứ nhất. Hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2015.

Phần thứ hai. Luật Đầu tư công năm 2014 .

Phần thứ ba. Quy định mới về quản lý, sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước.

Phần thứ tư. Quy định về quản lý tài chính, chế độ hỗ trợ từ nguồn ngân sách nhà nước.

Phần thứ năm. Chế độ tiền lương .

Phần thứ sáu. Hệ thống mục lục Ngân sách nhà nước.

Trung Tâm Sách Pháp Luật Tài Chính. Xin trân trọng giới thiệu cuốn sách cho tất cả các bạn đọc rất mong quy vị sẽ ủng hộ và đặt mua tài liệu phục vụ cho công tác của đơn vị mình.

CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP – NHỮNG NỘI DUNG CƠ BẢN KẾ TOÁN TRƯỞNG DOANH NGHIỆP CẦN NẮM VỮNG Hoạt động kế toán thường được tổ chức và điều hành bởi kế toán trưởng. Vai trò và trách nhiệm của người kế toán trưởng hay phụ trách kế toán trong mỗi thực thể kinh tế – tài chính là rất quan trọng và nặng nề. Vì vậy, Kế toán trưởng ngày nay không chỉ đòi hỏi phải tinh thông nghiệp vụ kế toán mà…

image-1810.jpg

TÌM HIỂU LUẬT CƯ TRÚ – LUẬT NHẬP CẢNH, XUẤT CẢNH, QUÁ CẢNH – LUẬT QUỐC TỊCH VIỆT NAM sửa đổi bổ sung


Tại kỳ họp thứ 7 khóa XIII, Quốc hội đã thông qua Luật xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh, cư trú của người Việt Nam 2014 (gồm 9 chương, 55 điều, có hiệu lực từ 01/01/2015).Theo đó, quy định “siết” chặt việc nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam nhưng vẫn đảm bảo sự… TÌM HIỂU LUẬT CƯ TRÚ – LUẬT NHẬP CẢNH, XUẤT CẢNH, QUÁ CẢNH – LUẬT QUỐC TỊCH VIỆT NAM Tại kỳ họp thứ 7 khóa XIII, Quốc hội đã thông qua Luật xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh, cư trú của người Việt Nam 2014 (gồm 9 chương, 55 điều, có hiệu lực từ 01/01/2015).Theo đó, quy định “siết” chặt việc nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam nhưng vẫn đảm bảo sự tuân thủ quy định của pháp luật Việt Nam có liên quan hoặc điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên.

tim hieu luat cu tru

Giá bìa : 350,000đ

Luật cũng cấm người người nước nhập cảnh trong các trường hợp trẻ em dưới 14 tuổi không có cha, mẹ, người giám hộ hoặc người được ủy quyền đi cùng; giả mạo giấy tờ, khai sai sự thật để được cấp giấy tờ có giá trị nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú; Người bị mắc bệnh tâm thần hoặc mắc bệnh truyền nhiễm gây nguy hiểm cho sức khỏe cộng đồng; Bị trục xuất khỏi Việt Nam chưa quá 03 năm kể từ ngày quyết định trục xuất có hiệu lực; Bị buộc xuất cảnh khỏi Việt Nam chưa quá 06 tháng kể từ ngày quyết định buộc xuất cảnh có hiệu lực; Vì lý do phòng, chống dịch bệnh; Vì lý do thiên tai; Vì lý do quốc phòng, an ninh, trật tự, an toàn xã hội.
Tại kỳ họp này, Quốc hội cũng biểu quyết thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quốc tịch Việt Nam năm 2008. Việc sửa đổi này bảo đảm phù hợp với chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước đối với người Việt Nam định cư ở nước ngoài, không trái với quy định của Hiến pháp năm 2013 về bảo đảm quyền con người, quyền, nghĩa vụ công dân. Điểm mới đáng chú ý của luật là bãi bỏ khoản 3 Điều 26 của Luật Quốc tịch Việt Nam quy định về việc người Việt Nam định cư ở nước ngoài sẽ bị mất quốc tịch Việt Nam nếu không thực hiện việc đăng ký giữ quốc tịch. Luật có hiệu lực thi hành từ ngày công bố.
Ngoài ra thời gian gần đây các bộ, ngành cũng ban hành nhiều văn bản pháp quy mới liên quan đến lĩnh vực xuất nhập cảnh, cư trú như TT 17/VBHN-BCA ngày 21-4-2014 Hướng dẫn việc cấp hộ chiếu phổ thông và giấy thông hành ở nước ngoài, NĐ 31/2014/NĐ-CP ngày 18-04-2014 Quy định chi tiết mộ số điều và biện pháp thi hành Luật cư trú….
Để quý cơ quan đơn vị có được các tài liệu nói trên NXB LAO ĐỘNG cho biên soạn và phát hành cuốn sách: “TÌM HIỂU LUẬT CƯ TRÚ – LUẬT NHẬP CẢNH, XUẤT CẢNH, QUÁ CẢNH – LUẬT QUỐC TỊCH VIỆT NAM”.
Nội dung sách bao gồm phần chính sau:
Phần thứ nhất. Luật cư trú và văn bản hướng dẫn thi hành;
Phần thứ hai. Luật Nhập cảnh xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam và các quy định về quản lý xuất nhập cảnh, hộ chiếu;
Phần thứ ba. Luật Quốc tịch Việt Nam và văn bản hướng dẫn thi hành;
Phần thứ tư. Luật Hòa giải ở cơ sở;
Phần thứ năm. Xử phạt hành chính trong lĩnh vực tư pháp, hôn nhân gia đình
Phần thứ sáu. Các văn bản có liên quan
Sách có độ dày 448 trang.Gía phát hành 350,000đ/ 1 cuốn

image-1087.jpg

sách ĐỊNH MỨC DỰ TOÁN XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH 2014 (PHẦN XÂY DỰNG) mới xuất bản


Ngày 26-12-2012 BỘ XÂY DỰNG Công bố định mức dự toán xây dựng công trình sửa đổi, bổ sung tại Quyết định số 1172/QĐ-BXD.

Định mức dự toán xây dựng công trình – Phần xây dựng sửa đổi và bổ sung (Sau đây gọi tắt là Định mức dự toán) là định mức kinh tế – kỹ thuật thể hiện mức hao phí về vật liệu…:
ĐỊNH MỨC DỰ TOÁN XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH 2014 (PHẦN XÂY DỰNG) Ngày 26-12-2012 BỘ XÂY DỰNG Công bố định mức dự toán xây dựng công trình sửa đổi, bổ sung tại Quyết định số 1172/QĐ-BXD.
Định mức dự toán xây dựng công trình – Phần xây dựng sửa đổi và bổ sung (Sau đây gọi tắt là Định mức dự toán) là định mức kinh tế – kỹ thuật thể hiện mức hao phí về…

Theo dõi

Get every new post delivered to your Inbox.