image-1847.jpg

PHẦN MỀM KỸ NĂNG QUẢN LÝ, NẮM BẮT CƠ HỘI THỊ TRƯỜNG TRONG KINH DOANH & TRA CỨU CÁC CHÍNH SÁCH VỀ ƯU ĐÃI, HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP DÀNH CHO GIÁM ĐỐC


NỘI DUNG CHÍNH

Nội dung quyển Sách gồm có 08 phần chính sau:

Phần 1: KỸ NĂNG QUẢN LÝ, NẮM BẮT CƠ HỘI THỊ TRƯỜNG TRONG KINH DOANH.
Mục 1. Kỹ năng quản lý của các nhà Lãnh đạo doanh nghiệp.
Mục 2. Kỹ năng nắm bắt cơ hội thị trường trong kinh doanh.

… Nguồn bài đăngKỸ NĂNG QUẢN LÝ, NẮM BẮT CƠ HỘI THỊ TRƯỜNG TRONG KINH DOANH & TRA CỨU CÁC CHÍNH SÁCH VỀ ƯU ĐÃI, HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP DÀNH CHO GIÁM ĐỐC

NỘI DUNG CHÍNH

Nội dung quyển Sách gồm có 08 phần chính sau:

Phần 1: KỸ NĂNG QUẢN LÝ, NẮM BẮT CƠ HỘI THỊ TRƯỜNG TRONG KINH DOANH.
Mục 1. Kỹ năng quản lý của các nhà Lãnh đạo doanh nghiệp.
Mục 2. Kỹ năng nắm bắt cơ hội thị trường trong kinh doanh.

Phần 2: KỸ NĂNG LÀM CHỦ HỆ THỐNG TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP.

ky nang quan ly

Giá bìa : 335,000đ

Phần 3: GIẢI PHÁP HỖ TRỢ, THÁO GỠ KHÓ KHĂN CHO DOANH NGHIỆP TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY.

Phần 4: GIẢI PHÁP ĐIỀU TIẾT, THẨM ĐỊNH, HIỆP THƯƠNG GIÁ VÀ ĐỊNH GIÁ.
Mục 1. Giải pháp về giá và điều tiết giá.
Mục 2. Giải pháp định giá, hiệp thương giá.
Mục 3. Giải pháp thẩm định giá.
Mục 4. Giải pháp kê khai, niêm yết giá.

Phần 5: KỸ NĂNG NÂNG CAO NGHIỆP VỤ KINH DOANH XUẤT NHẬP KHẨU HÀNG HÓA.
Mục 1. Xác định trị giá hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.
Mục 2. Xử lý những khó khăn trong kinh doanh mua bán hàng hóa, đại lý mua, bán, gia công và quá cảnh hàng hóa nước ngoài.
Mục 3. Xử lý các khó khăn đối với hàng hóa tồn đọng trong khu vực hải quan.

Phần 6: TRA CỨU NHỮNG CHÍNH SÁCH THUẾ MỚI NHẰM ƯU ĐÃI, HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP.
Mục 1. Chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp.
Mục 2. Chính sách thuế giá trị gia tăng.
Mục 3. Chính sách thuế thu nhập cá nhân.

Phần 7: PHƯƠNG THỨC VAY VỐN VÀ QUY CHẾ BẢO LÃNH MỚI NHẤT TẠI CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI, TỔ CHỨC TÍN DỤNG.
Mục 1. Bảo lãnh vay vốn cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ tại ngân hàng thương mại.
Mục 2. Vay vốn tại các tỏ chức tín dụng.

Phần 8: HƯỚNG DẪN TRIỂN KHAI GIẢI QUYẾT KHÓ KHĂN, THÚC ĐẨY PHÁT TRIỂN SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA DOANH NGHIỆP.

Quyển Sách được in bằng giấy trắng, khổ 20 x 28 cm, dày 431 trang. In xong và nộp lưu chiểu vào Qúy III/2014.

Giá: 335.000 đồng / quyển (Giao Sách tận nơi miễn phí)

image-1804.jpg

LUẬT BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG 2014 – QUY ĐỊNH VỀ ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG & CAM KẾT BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG, MỨC XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH MỚI NHẤT sửa đổi bổ sung


Ngày 23/6/2014, Quốc hội khóqa XIII đã thông qua Luật Bảo vệ môi trường (sửa đổi). Luật có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2015.
Luật gồm 20 chương 170 điều, quy định về hoạt động bảo vệ môi trường; chính sách, biện pháp và nguồn lực để bảo vệ môi trường; quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của cơ quan,… LUẬT BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG 2014 – QUY ĐỊNH VỀ ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG & CAM KẾT BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG, MỨC XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH MỚI NHẤT Ngày 23/6/2014, Quốc hội khóqa XIII đã thông qua Luật Bảo vệ môi trường (sửa đổi). Luật có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2015.
Luật gồm 20 chương 170 điều, quy định về hoạt động bảo vệ môi trường; chính sách, biện pháp và nguồn lực để bảo vệ môi trường; quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, hộ gia đình và cá nhân trong bảo vệ môi trường.
Điểm nổi bật cơ bản của Luật là đã xây dựng mới nội dung về quy hoạch bảo vệ môi trường (BVMT); quy định cụ thể hơn về nội dung cần phải có của báo cáo đánh giá môi trường chiến lược; bổ sung quy định về cam kết BVMT…

luat bao ve moi truong

Giá bìa : 350,000đ

Luật quy định bổ sung và cụ thể về trách nhiệm của các hộ gia đình, cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tại các làng nghề; các điều kiện về BVMT tại các làng nghề; trách nhiệm của UBND cấp xã, cấp huyện và cấp tỉnh đối với BVMT làng nghề. Đồng thời, bổ sung trách nhiệm của người tiêu dùng và cơ quan quản lý Nhà nước bên cạnh trách nhiệm của nhà sản xuất đối với việc thu hồi các sản phẩm hết hạn sử dụng và thải bỏ; bổ sung quy định trách nhiệm của các chủ đầu tư khu công nghiệp, khu chế xuất trong quản lý chất thải…
Ngoài ra, thời gian qua các Bộ, ngành cũng ban hành nhiều văn bản pháp quy về lĩnh vực bảo vệ môi trường như: TT 22/2014/TT-BTNMT ngày 05-05-2014 Quy định và hướng dẫn thihành Nghị định số 35/2014/NĐ-CP ngày 29 tháng 4 năm 2014 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 29/2011/NĐ-CP ngày 18 tháng 4 năm 2011 của Chính phủ quy định về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường, cam kết bảo vệ môi trường; TT 52/2014/TT-BTC ngày 24-4-2014 Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định, lệ phí cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường…
Để quý cơ quan đơn vị có được các tài liệu nói trên NXB LAO ĐỘNG cho biên soạn và phát hành cuốn sách: “LUẬT BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG 2014 – QUY ĐỊNH VỀ ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG & CAM KẾT BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG, MỨC XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH MỚI NHẤT”.
Nội dung sách bao gồm phần chính sau:
Phần thứ nhất. Luật Bảo vệ môi trường (sửa đổi)
Phần thứ hai. Quy định về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường, cam kết bảo vệ môi trường
Phần thứ ba. Quy định về chế độ báo cáo thống kê, giao, nộp, lưu trữ và cung cấp dữ liệu môi trường
Phần thứ tư. Quy định kỹ thuật điều tra, đánh giá tài nguyên nước
Phần thứ năm. Xử phạt hành chính trong lĩnh vực môi trường
Sách có độ dày 448 trang.Gía phát hành 350,000đ/ 1 cuốn

image-2097.jpg

mua LUẬT HẢI QUAN NĂM 2014- INCOTERMS® (SONG NGỮ VIỆT ANH) VÀ CÁC QUY ĐỊNH MỚI NHẤT VỀ QUY TRÌNH THỦ TỤC, KIỂM TRA, GIÁM SÁT HẢI QUAN ở đâu


Ngày 23-6-2014, tại kỳ họp thứ 7, khóa XIII Quốc hội đã thông qua Luật Hải quan số 54/2014/QH13 (gồm 8 chương, 104 điều, có hiệu lực từ 01/01/2015). Một trong những điểm mới của luật là đã bổ sung Điều quy định về các hành vi bị nghiêm cấm (Điều 10 mới). Theo đó, các hành vi bị nghiêm cấm trong lĩnh vực hải quan đối với công chức hải quan là gây phiền hà, khó khăn trong việc làm thủ tục hải quan; Bao che, thông đồng để buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới, gian lận thương mại, gian lận thuế; Nhận hối lộ, chiếm dụng, biển thủ hàng hoá tạm giữ hoặc thực hiện hành vi khác nhằm mục đích vụ lợi; Hành vi khác vi phạm pháp luật về hải quan.

luat hai quan 2014

Giá bìa : 350,000đ

Đối với người khai hải quan, tổ chức, cá nhân có quyền và nghĩa vụ liên quan đến hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu, quá cảnh hàng hóa, xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh phương tiện vận tải, các hành vi bị cấm gồm: Thực hiện hành vi gian dối trong việc làm thủ tục hải quan; Buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới; Gian lận thương mại, gian lận thuế; Đưa hối lộ hoặc thực hiện hành vi khác nhằm mưu lợi bất chính; Cản trở công chức hải quan thi hành công vụ; Truy cập trái phép, làm sai lệch, phá hủy hệ thống thông tin hải quan; Hành vi khác vi phạm pháp luật về hải quan.

Mặt khác, các Bộ ngành liên quan cũng ban hành nhiều quy định pháp luật mới có liên quan đến quy trình, nghiệp vụ trong lĩnh vực hải quan cụ thể như sau: QĐ số 1074/QĐ-TCHQ ngày 02-04-2014 Về việc ban hành quy trình quản lý nợ thuế, nợ tiền chậm nộp, nợ phạt đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu; TT số 09/2014/TT-BCT ngày 24-02-2014 Quy định việc nhập khẩu theo hạn ngạch thuế quan năm 2014 và năm 2015; QĐ số 12/VBHN-BTC ngày 27-01-2014 Về việc ban hành tờ khai trị giá tính thuế hàng hóa nhập khẩu và hướng dẫn khai báo; QĐ số 988/QĐ-TCHQ ngày 28-03-2014 Quy trình thủ tục hải quan điện tử đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu thương mại; TT số 29/2014/TT-BTC ngày 26-02-2014 Sửa đổi, bổ sung một số điều về việc xác định trị giá hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu; QĐ số 1973/QĐ-TCHQ ngày 04-07-2014 Quy trình kiểm tra giám sát hải quan đối với hành lý của người xuất cảnh, nhập cảnh; QĐ số 1626/QĐ-TCHQ ngày 10-06-2014 Yêu cầu nghiệp vụ triển khai thí điểm ứng dụng công nghệ định vị GPS trong quản lý, giám sát hàng hóa; TT số 15/2014/TT-BTC ngày 27-01-2014 Hướng dẫn xử lý hàng hóa tồn đọng trong khu vực giám sát hải quan…

Để giúp quý cơ quan đơn vị kịp thời cập nhật những thông tin trên, Nhà xuất bản Lao Động Xã Hội xuất bản cuốn sách

” LUẬT HẢI QUAN NĂM 2014- incoterms® (SONG NGỮ VIỆT ANH)

VÀ CÁC QUY ĐỊNH MỚI NHẤT VỀ QUY TRÌNH THỦ TỤC, KIỂM TRA, GIÁM SÁT HẢI QUAN “.

Nội dung cuốn sách gồm những phần chính sau:

Phần I. Luật Hải quan được Quốc hội thông qua tại kỳ họp thứ 7, khóa XIII (có hiệu lực thi hành từ 01-01-2015);

Phần II. incoterms® (song ngữ việt – anh);

Phần III. Tìm hiểu Quy tắc thực hành thống nhất về tín dụng chứng từ – UCP 600 (song ngữ việt – anh);

Phần IV. Kỹ năng nghiệp vụ về thuế hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu;

Phần V. Quy trình thủ tục hải quan, xác định giá trị hàng hóa và phân tích hàng hóa;

Phần VI. Quy trình nghiệp vụ kiểm tra, giám sát hải quan;

Phần VII. Công tác thanh tra và kiểm tra nội bộ trong ngành hải quan.

Trung Tâm Sách Pháp Luật Tài Chính. Xin trân trọng giới thiệu cuốn sách cho tất cả các bạn đọc rất mong quy vị sẽ ủng hộ và đặt mua tài liệu phục vụ cho công tác của đơn vị mình.

LUẬT HẢI QUAN NĂM 2014- INCOTERMS® (SONG NGỮ VIỆT ANH) VÀ CÁC QUY ĐỊNH MỚI NHẤT VỀ QUY TRÌNH THỦ TỤC, KIỂM TRA, GIÁM SÁT HẢI QUAN Ngày 23-6-2014, tại kỳ họp thứ 7, khóa XIII Quốc hội đã thông qua Luật Hải quan số 54/2014/QH13 (gồm 8 chương, 104 điều, có hiệu lực từ 01/01/2015). Một trong những điểm mới của luật là đã bổ sung Điều quy định về các hành vi bị nghiêm cấm (Điều 10 mới). Theo đó, các hành vi bị nghiêm cấm trong l…

image-1801.jpg

LUẬT HẢI QUAN (SỬA ĐỔI) – HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG INCOTERMS VÀ QUY TRÌNH KIỂM TRA GIÁM SÁT HẢI QUAN ĐỐI VỚI HÀNG HÓA XUẤT NHẬP KHẨU 2014 năm 2014


Tại kỳ họp thứ 7 khóa XIII, Quốc hội đã thông qua Luật hải quan 2014. Luật gồm 8 chương, 104 điều, có hiệu lực từ 01/01/2015)
Một trong những điểm mới của luật là đã bổ sung Điều quy định về các hành vi bị nghiêm cấm (Điều 10 mới). Theo đó, các hành vi bị nghiêm cấm trong lĩnh vực hải quan đối vớ… LUẬT HẢI QUAN (SỬA ĐỔI) – HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG INCOTERMS VÀ QUY TRÌNH KIỂM TRA GIÁM SÁT HẢI QUAN ĐỐI VỚI HÀNG HÓA XUẤT NHẬP KHẨU 2014 Tại kỳ họp thứ 7 khóa XIII, Quốc hội đã thông qua Luật hải quan 2014. Luật gồm 8 chương, 104 điều, có hiệu lực từ 01/01/2015)
Một trong những điểm mới của luật là đã bổ sung Điều quy định về các hành vi bị nghiêm cấm (Điều 10 mới). Theo đó, các hành vi bị nghiêm cấm trong lĩnh vực hải quan đối với công chức hải quan là gây phiền hà, khó khăn trong việc làm thủ tục hải quan; Bao che, thông đồng để buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới, gian lận thương mại, gian lận thuế; Nhận hối lộ, chiếm dụng, biển thủ hàng hoá tạm giữ hoặc thực hiện hành vi khác nhằm mục đích vụ lợi; Hành vi khác vi phạm pháp luật về hải quan.

luat hai quan

Giá bìa : 350,000đ

Đối với người khai hải quan, tổ chức, cá nhân có quyền và nghĩa vụ liên quan đến hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu, quá cảnh hàng hóa, xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh phương tiện vận tải, các hành vi bị cấm gồm: Thực hiện hành vi gian dối trong việc làm thủ tục hải quan; Buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới; Gian lận thương mại, gian lận thuế; Đưa hối lộ hoặc thực hiện hành vi khác nhằm mưu lợi bất chính; Cản trở công chức hải quan thi hành công vụ; Truy cập trái phép, làm sai lệch, phá hủy hệ thống thông tin hải quan; Hành vi khác vi phạm pháp luật về hải quan.
Thời gian qua các bộ, ngành cũng ban hành nhiều văn bản pháp quy mới có liên quan đến quy trình, nghiệp vụ trong lĩnh vực hải quan như: QĐ 988/QĐ-TCHQ ngày 28-03-2014 Về việc ban hành quy trình thủ tục hải quan điện tử đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu thương mại; TT 09/2014/TT-BCT ngày 24-02-2014 Quy định việc nhập khẩu theo hạn ngạch thuế quan năm 2014 và năm 2015 với thuế suất thuế nhập khẩu 0% đối với hàng hóa có xuất xứ từ Campuchia, TT 15/2014/TT-BTC ngày 27-01-2014 Hướng dẫn xử lý hàng hóa tồn đọng trong khu vực giám sát hải quan…
Để quý cơ quan đơn vị có được các tài liệu nói trên NXB TÀI CHÍNH cho biên soạn và phát hành cuốn sách: “LUẬT HẢI QUAN (SỬA ĐỔI) – HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG INCOTERMS VÀ QUY TRÌNH KIỂM TRA GIÁM SÁT HẢI QUAN ĐỐI VỚI HÀNG HÓA XUẤT NHẬP KHẨU 2014”.
Nội dung sách bao gồm phần chính sau:
Phần thứ nhất. Luật Hải quan (sửa đổi)
Phần thứ hai. Quy trình thủ tục hải quan, xác định trị giá hàng hóa, phân tích hàng hóa mới nhất
Phần thứ ba. Quy định việc nhập khẩu theo hạn ngạch thuế quan năm 2014 vànăm 2015
Phần thứ tư. Thanh tra chuyên ngành, kiểm tra nội bộ ngành hải quan
Phần thứ năm. Hướng dẫn sử dụng Incoterm® 2010
Sách có độ dày 448 trang.Gía phát hành 350,000đ/ 1 cuốn

image-2093.jpg

sách NHÂN LOẠI CẦN MỘT THẾ GIỚI KHÔNG CÓ CHIẾN TRANH, KHÔNG CÒN ĐÓI NGHÈO VÌ HÒA BÌNH, HỢP TÁC, PHÁT TRIỂN, THỊNH VƯỢNG ở đâu


Tiếp nối bản giao hưởng “xây dựng lòng tin chiến lược” tại Đối thoại Shangri – La (Singapore) 2013, ngày 27/9/2013 Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã một lần nữa ghi dấu trên diễn đàn quốc tế bằng một bài phát biểu mạnh mẽ với thông điệp “Nhân loại cần một thế giới không có chiến tranh, không còn đói nghèo”. Thông điệp này thật sự đã lay động trái tim hàng triệu triệu con người, tạo nên sự cảm phục trong lòng bạn bè quốc tế về một đất nước Việt Nam luôn giàu lòng nhân ái, yêu chuộng hòa bình, luôn biết vượt qua những khó khăn, thách thức và sẵn sàng trở thành đối tác đáng tin cậy của bạn bè quốc tế.

nhan loai can mot the gioi khong co chien tranh

Giá bìa : 350,000đ

Nhằm giúp độc giả tìm hiểu thông điệp của các vị lãnh tụ Việt Nam gửi đến cộng đồng quốc tế về đường lối hòa bình, độc lập, hợp tác, phát triển; thể hiện được những quan điểm, chủ trương của Đảng và Nhà nước về bảo vệ chủ quyền dân tộc nhất là trong bối cảnh giải quyết tranh chấp chủ quyền của đất nước trên hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa như hiện nay; đồng thời khơi dậy niềm tự hào, sự tin tưởng và đồng thuận của toàn dân tộc, nỗ lực phấn đấu xây dựng đất nước Việt Nam giàu mạnh, phát triển, thịnh vượng…; Nhà xuất bản Lao động – Xã hội xin giới thiệu cuốn sách:

“NHÂN LOẠI CẦN MỘT THẾ GIỚI

KHÔNG CÓ CHIẾN TRANH, KHÔNG CÒN ĐÓI NGHÈO

VÌ HÒA BÌNH, HỢP TÁC, PHÁT TRIỂN, THỊNH VƯỢNG”

Nội dung cuốn sách gồm có các phần sau:

Phần thứ nhất. Thông điệp tại Hội đồng Liên Hợp Quốc: “Nhân loại cần một thế giới không có chiến tranh, không còn đói nghèo”;

Phần thứ hai. Thông điệp của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng về hòa bình, ổn định, hợp tác hữu nghị tại các hội nghị, đối thoại quốc tế;

Phần thứ ba. Thông điệp tại các diễn đàn kinh tế trong nước và quốc tế: Việt Nam tiến đến hợp tác đầu tư, phát triển và bền vững;

Phần thứ tư. Dư luận đánh giá cao về các bài phát biểu của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng;

Phần thứ năm. Quan điểm, giải pháp của Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam về độc lập, chủ quyền dân tộc;

Phần thứ sáu. Tuyên bố, quan điểm của quốc tế ủng hộ Việt Nam trước tình hình dậy sóng trên biển Đông.

Trung Tâm Sách Pháp Luật Tài Chính. Xin trân trọng giới thiệu cuốn sách cho tất cả các bạn đọc rất mong quy vị sẽ ủng hộ và đặt mua tài liệu phục vụ cho công tác của đơn vị mình.

NHÂN LOẠI CẦN MỘT THẾ GIỚI KHÔNG CÓ CHIẾN TRANH, KHÔNG CÒN ĐÓI NGHÈO VÌ HÒA BÌNH, HỢP TÁC, PHÁT TRIỂN, THỊNH VƯỢNG Tiếp nối bản giao hưởng “xây dựng lòng tin chiến lược” tại Đối thoại Shangri – La (Singapore) 2013, ngày 27/9/2013 Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã một lần nữa ghi dấu trên diễn đàn quốc tế bằng một bài phát biểu mạnh mẽ với thông điệp “Nhân loại cần một thế giới không có chiến tranh, không còn đói n…

Theo dõi

Get every new post delivered to your Inbox.