image-3749.jpg

sách Công Tác Kiểm Định Đánh Giá Chứng Nhận Chất Lượng Công Trình sửa đổi bổ sung


CÔNG TÁC KIỂM ĐỊNH, ĐÁNH GIÁ CHỨNG NHẬN,QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG TRONG XÂY DỰNG
Tiêu chí của một dự án đầu tư xây dựng: đòi hỏi chủ đầu tư, những người hoạt động tạo ra sản phẩm phải đảm bảo thực hiện,tiến độ, chất lượng, giá thành, an toàn lao động. Về chất lượng công trình nhà nước có các văn bản qu…:
Công Tác Kiểm Định Đánh Giá Chứng Nhận Chất Lượng Công Trình
CÔNG TÁC KIỂM ĐỊNH, ĐÁNH GIÁ CHỨNG NHẬN,QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG TRONG XÂY DỰNG
Tiêu chí của một dự án đầu tư xây dựng: đòi hỏi chủ đầu tư, những người hoạt động tạo ra sản phẩm phải đảm bảo thực hiện,tiến độ, chất lượng, giá thành, an toàn lao động. Về chất lượng công trình nhà nước có các văn bản qu…

image-3748.jpg

sách Hướng Dẫn Chế Độ Kế Toán Đơn Vị Chủ Đầu Tư Trong Các Đơn Vị Hành Chính Sự Nghiệp Và Doanh Nghiệp 2013 năm 2014


Hướng Dẫn Chế Độ Kế Toán Đơn Vị Chủ Đầu Tư Trong Các Đơn Vị Hành Chính Sự Nghiệp Và Doanh Nghiệp 2013

Giá bìa : 325,00đ

Cuốn sách bao gồm các nội dung cơ bản sau:
    Những nội dung chính của thông tư số 195/2012/TT-BTC
    Các nội dung cơ bản trong công tác k…:
Hướng Dẫn Chế Độ Kế Toán Đơn Vị Chủ Đầu Tư Trong Các Đơn Vị Hành Chính Sự Nghiệp Và Doanh Nghiệp 2013
Hướng Dẫn Chế Độ Kế Toán Đơn Vị Chủ Đầu Tư Trong Các Đơn Vị Hành Chính Sự Nghiệp Và Doanh Nghiệp 2013

Giá bìa : 325,00đ

Cuốn sách bao gồm các nội dung cơ bản sau:
    Những nội dung chính của thông tư số 195/2012/TT-BTC
    Các nội dung cơ bản trong công tác k…

image-3747.jpg

sách Tuyển Tập Các Mẫu Diễn Văn Khai Mạc Bế Mạc Hội Nghị Năm 2013 năm 2014


Các bài diễn văn, phát biểu, thư chúc mừng, thư ngỏ…là một phần không thể thiếu trong việc tổ chức các ngày lễ lớn, hội nghị, hội thảo của cơ các quan, đơn vị hành chính và tổ chức kinh tế. Để giúp các nhà quản lý, trưởng phó các phòng ban, những người đại diện và những cá nhân quan tâm đến lĩnh…:
Tuyển Tập Các Mẫu Diễn Văn Khai Mạc Bế Mạc Hội Nghị Năm 2013
Các bài diễn văn, phát biểu, thư chúc mừng, thư ngỏ…là một phần không thể thiếu trong việc tổ chức các ngày lễ lớn, hội nghị, hội thảo của cơ các quan, đơn vị hành chính và tổ chức kinh tế. Để giúp các nhà quản lý, trưởng phó các phòng ban, những người đại diện và những cá nhân quan tâm đến lĩnh…

image-2261.jpg

DOWNLOAD Phương Hướng, Nhiệm Vụ Trọng Tâm Trong Công Tác Quản Lý Thực Hiện Chương Trình Trình Đổi Mới Căn Bản Toàn Diện Ngành Giáo Dục


Phương Hướng, Nhiệm Vụ Trọng Tâm Trong Công Tác Quản Lý Thực Hiện Chương Trình Trình Đổi Mới Căn Bản Toàn Diện Ngành Giáo Dục

Ngày 29/07/2014, Hội nghị tổng kết năm học 2013-2014 được diễn ra tại Cung văn hóa Lao động Hữu Nghị Việt – Xô. Tại Hội nghị, bên cạnh việc báo cáo tình hình thực hiện … Nguồn bài đăngPhương Hướng, Nhiệm Vụ Trọng Tâm Trong Công Tác Quản Lý Thực Hiện Chương Trình Trình Đổi Mới Căn Bản Toàn Diện Ngành Giáo Dục

Phương Hướng, Nhiệm Vụ Trọng Tâm Trong Công Tác Quản Lý Thực Hiện Chương Trình Trình Đổi Mới Căn Bản Toàn Diện Ngành Giáo Dục

Ngày 29/07/2014, Hội nghị tổng kết năm học 2013-2014 được diễn ra tại Cung văn hóa Lao động Hữu Nghị Việt – Xô. Tại Hội nghị, bên cạnh việc báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ, đánh giá những mặt nổi bật, hạn chế của năm học 2013-2014; Hội nghị đã đề ra phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm trong năm học 2014-2015 trên cơ sở Nghị quyết số 44/NQ-CP về đổi mới căn bản toàn diện nền giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế. Theo đó, 4 nhiệm vụ trọng tâm trong năm học 2014-2015 gồm: Công tác quản lý giáo dục và đào tạo; Tổ chức hoạt động giáo dục; Phát triển đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục; Tăng nguồn lực đầu tư và đổi mới cơ chế tài chính giáo dục.

phuong huong nhiem vu trong tam

Giá bìa : 335,000đ

Nhằm giúp Hiệu trưởng, giáo viên, giảng viên, cán bộ quản lý giáo dục cập nhật kịp thời phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm của năm học 2014-2015; Chương trình hành động thực hiện đổi mới căn bản và toàn diện nền giáo dục Việt Nam; Đồng thời tìm hiểu và trau dồi một số nghiệp vụ về thanh tra hành chính, thanh tra chuyên ngành trong lĩnh vực giáo dục; Nghiệp vụ quản lý tổ chức hoạt động, kiểm định chất lượng nhà trường các cấp…; Nhà xuất bản … xin giới thiệu cuốn sách:
“PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM TRONG CÔNG TÁC QUẢN LÝ
THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH ĐỔI MỚI CĂN BẢN
TOÀN DIỆN NGÀNH GIÁO DỤC NĂM HỌC 2014-2015 ”
Nội dung cuốn sách gồm có các phần sau:
Phần thứ nhất. Phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm của ngành giáo dục năm học 2014-2015;
Phần thứ hai. Đổi mới căn bản, toàn diện nền giáo dục Việt Nam trong giai đoạn 2014-2015 (Theo Nghị quyết số 44/NQ-CP);
Phần thứ ba. Công tác quản lý, đào tạo nhằm thực hiện đổi mới căn bản, toàn diện nền giáo dục;
Phần thứ tư. Những quy định mới nhất hướng dẫn thực hiện đào tạo, tổ chức hoạt động giáo dục trong nhà trường các cấp;
Phần thứ năm. Phát triển đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục và thực hiện các chính sách đối với người học;
Phần thứ sáu. Tăng nguồn lực đầu tư và đổi mới cơ chế quản lý tài chính trong giáo dục;
Phần thứ bảy. Nghiệp vụ thanh tra hành chính, thanh tra chuyên ngành trong lĩnh vực giáo dục;
Phần thứ tám. Nghiệp vụ tổ chức và quản lý hoạt động nhà trường các cấp;
Phần thứ chín. Nghiệp vụ kiểm định chất lượng, chương trình đào tạo các cơ sở trong hệ thống giáo dục.
Sách có độ dày 448 trang.giá phát hành 335,000đ/ 1 cuốn

Kỹ Năng Giáo Dục Phòng Chống Bạo Lực Học Đường Và Tệ Nạn Xã Hội Trong Trường Học, Thực Trạng Và Giải Pháp

Sách Kỹ năng giáo dục phòng chống bạo lực học đường và tệ nạn xã hội trong trường học, thực trạng và giải pháp
Trong thời gian vừa qua, hiện tượng bạo lực học đường diễn ra khá phổ biến, mang tính báo động, thu hút mối quan tâm của toàn xã hội, đã và đang trở thành vấn nạn gây xôn xao dư luận, đe dọa đến sự trong sáng và những chuẩn mực đạo đức vốn có bởi những hậu quả mà hiện tượng này gây ra. Bên cạnh vấn nạn này, môi trường học đường cũng đang bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi những tệ nạn xã hội như ma túy, trộm cướp,… đặc biệt phải kể đến là bệnh vô cảm, thái độ bàng quang, thờ ơ trước mọi vấn đề có nguy cơ ảnh hưởng đến chuẩn mực ứng xử, đạo đức, giáo dục đạo đức học đường.

ky-nang-giao-duc

Giá bìa : 335,000đ

Trước thực trạng đáng báo động như trên, đồng thời góp phần cải thiện và xây dựng văn hóa học đường, môi trường giáo dục lành mạnh, góp phần đổi mới căn bản và toàn diện nền giáo dục; cung cấp cho các nhà quản lý giáo dục, giáo viên, học sinh và phụ huynh các kỹ năng giáo dục phòng chống bạo lực học đường và tệ nạn xã hội trong nhà trường,…; Nhà xuất bản Lao động – xã hội xin giới thiệu cuốn sách:
“ĐỔI MỚI CĂN BẢN VÀ TOÀN DIỆN NGÀNH GIÁO DỤC
KỸ NĂNG GIÁO DỤC PHÒNG CHỐNG BẠO LỰC HỌC ĐƯỜNG
VÀ TỆ NẠN XÃ HỘI TRONG NHÀ TRƯỜNG THỰC TRẠNG
VÀ GIẢI PHÁP 2014-2015”
Nội dung cuốn sách gồm có các phần sau:
Phần thứ nhất. Đặc điểm tâm sinh lý của trẻ vị thnhà niên theo từng giai đoạn;
Phần thứ hai. Nguyên nhân, nhận diện, thực trạng hiện tượng bạo lực học đường và các tệ nạn xã hội trong nền giáo dục Việt Nam hiện nay;
Phần thứ ba. Giải pháp phòng chống bạo lực học đường, các tệ nạn xã hội trong nhà trường;
Phần thứ tư. Giáo dục nhân cách và trang bị các kỹ năng sống cho trẻ ;
Phần thứ năm. Biện pháp xây dựng văn hóa học đường, cải thiện môi trường giáo dục trong giai đoạn hiện nay;
Phần thứ sáu. Quyền, bảo vệ, giáo dục trẻ em theo công ước của Liên Hợp Quốc và các văn bản pháp luật hiện hành;
Phần thứ bảy. Triển khai thực hiện đổi mới căn bản toàn diện ngành giáo dục;
Sách Kỹ năng giáo dục phòng chống bạo lực học đường và tệ nạn xã hội trong trường học, thực trạng và giải pháp,dày 450 trang, Bìa mềm, khổ 20×28 Giá bìa 335.000 đ/ cuốn

image-2275.jpg

mua BÌNH LUẬN LUẬT XỬ LÝ VI PHẠM HÀNH CHÍNH VÀ TRÌNH TỰ, THỦ TỤC XEM XÉT QUYẾT ĐỊNH ÁP DỤNG CÁC BIỆN PHÁP XỬ LÝ HÀNH CHÍNH (VĂN BẢN MỚI 2013-2014) miễn phí vận chuyển


BÌNH LUẬN LUẬT XỬ LÝ VI PHẠM HÀNH CHÍNH
VÀ TRÌNH TỰ, THỦ TỤC XEM XÉT QUYẾT ĐỊNH ÁP DỤNG
CÁC BIỆN PHÁP XỬ LÝ HÀNH CHÍNH
(VĂN BẢN MỚI 2013-2014)

binh-luan-2014-luat-su-ly-vi-pham-hanh-chinh

Giá bìa : 350,000đ

Vừa qua ngày 20–6–2012, Quốc hội nước Cộng hịa x hội chủ nghĩa Việt Nam khĩa XIII đã thông qua Luật Xử lý vi phạm hành chính thay thế cho Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính được ban hành năm 2002 ( Và các Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung Pháp lệnh này).
Việc ban hành Luật Xử lý vi phạm hành chính lần này nhằm đáp ứng yêu cầu tăng cường pháp chế và nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước trong tình hình hiện nay, đồng thời thay thế những quy định không phù hợp của Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính năm 2002. Ngoài ra Luật còn bổ sung những quy định mới bảo đảm cho việc phát hiện, xử lý nghiêm minh, kịp thời đối với mọi hành vi vi phạm hành chính.
Ngày 26 tháng 03 năm 2014 Văn phòng chủ tịch nước công bố nội dung pháp lệnh Pháp lệnh 09/2014/UBTVQH 13 về trình tự, thủ tục xem xét, quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính tại tòa án nhân dân. Pháp lệnh được thông qua và có hiệu lực từ 01-1-2014
Nhằm giúp bạn đọc nói chung, những người làm công tác pháp luật có liên quan đến lĩnh vực xử lý vi phạm hành chính nói riêng nắm vững những quy định của Luật Xử lý vi phạm hành chính, Nhà xuất bản Hồng Đức cho xuất bản cuốn sách nêu trên, do tác giả Nguyễn Ngọc Duy biên soạn.
Với phương pháp bình luận mới tác giả đã phân tích khá chi tiết và dễ hiểu đối với từng điều luật, giúp bạn đọc có thể dễ dàng nắm bắt được các nội dung cơ bản của Luật Xử lý vi phạm hành chính, cũng như có thể linh hoạt vận dụng trong thực tiễn.
Ngoài ra cuốn sách còn in trên 30 văn bản quy phạm pháp luật về xử lý vi phạm hành chính mới nhất năm 2013-2014 trong một số lĩnh vực chủ yếu đang có hiệu lực thi hành, giúp bạn đọc có thể dễ dàng tra cứu khi cần thiết.

Bác Hồ đã dạy:

Dân ta phải biết sử ta

Cho tường gốc tích nước nhà Việt Nam

Chúng ta có một bề dày lịch sử mấy ngàn năm. Tuy có những lúc thăng, trầm khác nhau, nhưng trong dòng chảy ấy có những trang sử chói lọi, cho phép chúng ta có quyền tự hào với bạn bè năm châu bốn biển. Nhìn vào sử cũ, một điều đáng ngạc nhiên là vào những năm Ngọ, nước ta thường diễn ra các sự kiện rất trọng đại. Những mốc son ấy chẳng những sẽ mãi mãi không bị phai mờ, mà còn tô đậm thêm truyền thống hào hùng của dân tộc.

Trong quan niệm văn hóa người Việt, ngựa là loài có ý nghĩa tinh thần phong phú và giá trị biểu tượng cao. Nó thể hiện vai trò gần gũi mà quan trọng, tạo nên những ảnh hưởng mạnh mẽ, đa dạng và tích cực.

nhung nam ngo lay lung

Giá bìa : 335,000đ

Bước vào năm Giáp Ngọ 2014, một lần nữa, chúng ta hãy nhìn về quá khứ để thấy được những sự kiện huy hoàng trong năm con ngựa. Những dấu ấn năm ngựa khiến chúng ta tự hào vận hành theo dòng chảy của lịch sử, từ khởi nghĩa của Triệu Quang Phục đánh bại quân xâm lược nhà Lương (năm Canh Ngọ) giành lại quyền tự chủ cho nước nhà, đến thắng lợi của cuộc khởi nghĩa Phùng Hưng (năm Bính Ngọ) chống lại sự đô hộ của nhà Đường… Gần với chúng ta, trong lịch sử hiện đại Việt Nam, năm Ngọ còn để lại dấu ấn với sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam (năm Canh Ngọ 1930), và đặc biệt là chiến thắng lẫy lừng Điện Biên Phủ (năm Giáp Ngọ 1954) chấn động địa cầu.

Nhìn về quá khứ, chúng ta không chỉ ôn lại lịch sử mà còn biết khơi dậy niềm tự hào dân tộc, tạo động lực cho lớp trẻ hôm nay xây dựng Tổ quốc để xứng đáng với những gì cha ông ta đã để lại. Với mục đích đó, Nhà xuất bản Đồng nai xin giới thiệu đến bạn đọc cuốn sách “Những năm Ngọ lẫy lừng trong lịch sử Việt Nam”. Hi vọng, sách sẽ cung cấp những kiến thức phong phú, mang đến cho bạn đọc một cái nhìn toàn diện về những sự kiện năm Ngọ đáng tự hào trong lịch sử nước nhà.

Nội dung của cuốn sách bao gồm:
Chương 1. Năm Canh Ngọ (550): Khởi nghĩa Triệu Quang Phục bảo vệ nền độc lập nước Vạn Xuân;
Chương 2. Năm Bính Ngọ (776): Khởi nghĩa Phùng Hưng đánh bại quân xâm lược nhà Đường;
Chương 3. Năm Giáp Ngọ (1054): Nhà Lý đổi tên nước là Đại Việt thể hiện niềm tự hào dân tộc;
Chương 4. Năm Mậu Ngọ (1258): Kháng chiến Chống Nguyên Mông lần thứ I quét sạch 30 vạn quân xâm lược ra khỏi bờ cõi;
Chương 5. Năm Nhâm Ngọ (1282): Hội nghị Bình Than kích hoạt sức mạnh của quân dân Đại Việt;
Chương 6. Năm Bính Ngọ (1426): Chiến thắng Tốt Động – Chúc Động – một chiến thắng vang dội của nghĩa quân Lam Sơn trong cuộc kháng chiến chống Minh;
Chương 7. Năm Bính Ngọ (1786): Khởi nghĩa Tây Sơn thắng lợi, chấm dứt thời kỳ Trịnh – Nguyễn phân tranh;
Chương 8. Năm Canh Ngọ (1930): Thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam – bước ngoặt vĩ đại của cách mạng Việt Nam;
Chương 9. Năm Giáp Ngọ (1954): Chiến thắng Điện Biên Phủ vang động địa cầu. Trong từng chương, các sự kiện sẽ được tái hiện một cách rõ nét, cụ thể, từ hoàn cảnh ra đời đến diễn biến, kết thúc và ý nghĩa của từng kiện đối với vận mệnh đất nước. Ngoài ra, sách còn có thêm phần
Phụ lục, giới thiệu một số nhân vật tiêu biểu sinh năm Ngọ của Việt Nam, góp phần giúp bạn đọc mở rộng và có cái nhìn toàn diện hơn về ý nghĩa của năm Ngọ đối với lịch sử nước nhà.

BÌNH LUẬN LUẬT XỬ LÝ VI PHẠM HÀNH CHÍNH VÀ TRÌNH TỰ, THỦ TỤC XEM XÉT QUYẾT ĐỊNH ÁP DỤNG CÁC BIỆN PHÁP XỬ LÝ HÀNH CHÍNH (VĂN BẢN MỚI 2013-2014) BÌNH LUẬN LUẬT XỬ LÝ VI PHẠM HÀNH CHÍNH
VÀ TRÌNH TỰ, THỦ TỤC XEM XÉT QUYẾT ĐỊNH ÁP DỤNG
CÁC BIỆN PHÁP XỬ LÝ HÀNH CHÍNH
(VĂN BẢN MỚI 2013-2014)

Giá bìa : 350,000đ

Vừa qua ngày 20–6–2012, Quốc hội nước Cộng hịa x hội chủ nghĩa Việt Nam khĩa XIII đã thông qua Luật Xử lý vi phạm hà…

Theo dõi

Get every new post delivered to your Inbox.